Odmanganianie i odżelazianie

Jak skutecznie usuwać mangan z wody?

Jak skutecznie usuwać mangan z wody?

Jeśli mangan w wodzie występuje w zbyt dużym stężeniu, może powodować problemy. Jest to pierwiastek toksyczny, którego nadmiar może prowadzić do uszkodzeń tkanki nerwowej. Istnieją badania, które wykazują, że zbyt duża zawartość manganu w wodzie może szkodliwie wpływać na iloraz inteligencji dzieci. Jakie złoża filtracyjne mogą skutecznie pomóc w pozbyciu…

Dlaczego warto usuwać mangan z wody?

Dlaczego warto usuwać mangan z wody?

Każdy pierwiastek pełni jakąś ważną funkcję w środowisku. Jednakże, niektóre z pierwiastków mogą być niebezpieczne dla ludzi. Zagrożenie istnieje na przykład wtedy, gdy występuje mangan w wodzie. Ponadto, innym znanym pierwiastkiem, który pojawia się w wodzie, jest żelazo. Żaden z tych pierwiastków nie jest mile widziany w wodzie z kilku…