Ultrafiltracja, nanofiltracja i systemy odwróconej osmozy. Wszystkie służą do oczyszczania wody pitnej i noszą nazwę ciśnieniowych procesów membranowych. Jak działają i jakie są różnice pomiędzy nimi?

Ultrafiltracja

Z wszystkich trzech omawianych procesów najmniej dokładnie oczyszcza wodę. Stosuje się ją do: zatężania lub klarowania roztworów, frakcjonowania związków. Przez membranę ultrafiltracyjną nie przedostają się mikroorganizmy. Z wody usuwane są: białka, polisacharydy, wirusy, enzymy, barwniki. W wodzie pozostają: kwasy organiczne, cukry, jony nieorganiczne, produkty degradacji cieplnej. W procesie ultrafiltracji stosuje się membrany porowate o grubości 150 um.

Nanofiltracja

W procesie nanofiltracji zatrzymywane są: cukry proste, aminokwasy, enzymy oraz niektóre jony. Oprócz tego z wody usuwane są substancje odpowiedzialne za smak, zapach oraz barwę wody. W wodzie pozostają cząstki o małej masie cząsteczkowej oraz sole. Woda może przepływać dzięki różnicy ciśnień między ścianami membrany.

System nanofiltracji jest mniej ekonomiczny w porównaniu z ultrafiltracją. Nanofiltracja jest często stosowana do zmiękczania wody. W ten sposób może konkurować z innymi formami zmiękczaczy opartymi o działania chemiczne lub wymianę jonową.

Warto jednak pamiętać, że nanofiltracja nie usuwa wysokiego stopnia twardości wody w całości, a jedynie go zmniejsza. W wodzie pozostaje część minerałów.

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza to zdecydowanie najdokładniejszy proces filtracji ze wszystkich wymienionych w tym artykule. Przez membranę osmotyczną przenika wyłącznie czysta woda bez dodatkowych składników.

Do wytworzenia procesu potrzebna jest duża różnica ciśnień. Odwrócona osmoza jest systemem najbardziej znanym na rynku polskim. Takie systemy chętnie montowane są w kuchniach.

Obecnie istnieje już możliwość zakupienia systemu odwróconej osmozy, który nie posiada zbiornika na magazynowanie wody i jednocześnie jest maksymalnie wydajny, ekonomiczny oraz kompaktowy. Mowa tu oczywiście o filtrze polskiej marki Ecoperla Revo, który został wyposażony w membranę osmotyczna o mocy 600 GPD, pompę, inteligenty kranik z wyświetlaczem oraz szereg systemów, które usprawniają pracę urządzenia.

Wybierz swój system uzdatniania wody do kuchni na https://www.klarsan.pl/dom/filtry-kuchenne/

Wybór należy do Ciebie

Wybór metody filtracji zależy od indywidualnych preferencji. Odwrócona osmoza nie ma już tak dużego odrzutu do kanalizacji, a proces filtracji jest najdokładniejszy z wymienionych w artykule.