Ultrafiltracja, nanofiltracja i systemy odwróconej osmozy. Wszystkie służą do oczyszczania wody pitnej i noszą nazwę ciśnieniowych procesów membranowych. Jak działają i jakie są różnice pomiędzy nimi?

Ultrafiltracja

Z wszystkich trzech omawianych procesów najmniej dokładnie oczyszcza wodę. Stosuje się ją do: zatężania lub klarowania roztworów, frakcjonowania związków. Przez membranę ultrafiltracyjną nie przedostają się mikroorganizmy. Z wody usuwane są: białka, polisacharydy, wirusy, enzymy, barwniki. W wodzie pozostają: kwasy organiczne, cukry, jony nieorganiczne, produkty degradacji cieplnej. W procesie ultrafiltracji stosuje się membrany porowate o grubości 150 um.

Nanofiltracja

W procesie nanofiltracji zatrzymywane są: cukry proste, aminokwasy, enzymy oraz niektóre jony. Oprócz tego z wody usuwane są substancje odpowiedzialne za smak, zapach oraz barwę wody. W wodzie pozostają cząstki o małej masie cząsteczkowej oraz sole. Woda może przepływać dzięki różnicy ciśnień między ścianami membrany.

System nanofiltracji jest mniej ekonomiczny w porównaniu z ultrafiltracją. Nanofiltracja jest często stosowana do zmiękczania wody. W ten sposób może konkurować z innymi formami zmiękczaczy opartymi o działania chemiczne lub wymianę jonową.

Warto jednak pamiętać, że nanofiltracja nie usuwa wysokiego stopnia twardości wody w całości, a jedynie go zmniejsza. W wodzie pozostaje część minerałów.

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza to zdecydowanie najdokładniejszy proces filtracji ze wszystkich wymienionych w tym artykule. Przez membranę osmotyczną przenika wyłącznie czysta woda bez dodatkowych składników.

odwrócona osmoza w kuchni

Do wytworzenia procesu potrzebna jest duża różnica ciśnień. Odwrócona osmoza jest systemem najbardziej znanym na rynku polskim. Takie systemy chętnie montowane są w kuchniach.

Obecnie istnieje już możliwość zakupienia systemu odwróconej osmozy, który pozostawia w wodzie minerały. Mowa tu oczywiście o filtrze polskiej marki Ecoperla Profine Zero, który oprócz 2 membran osmotycznych ma w końcowym wkładzie membranę ultrafiltracyjną.

Wybierz swój system uzdatniania wody do kuchni na https://www.klarsan.pl/dom/filtry-kuchenne/

Wybór należy do Ciebie

Wybór metody filtracji zależy od indywidualnych preferencji. Odwrócona osmoza nie ma już tak dużego odrzutu do kanalizacji, a proces filtracji jest najdokładniejszy z wymienionych w artykule.