Największe ryzyko dla zdrowia człowieka jest związane przede wszystkim ze skażeniem wód, w szczególności w okresie suszy i powodzi, ale również w związku z odprowadzaniem niedostatecznie dobrze oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych.

Promieniowanie UV specjalistycznych lamp pomaga w dezynfekcji wody

Lampy UV to specjalistyczne, ultra nowoczesne urządzenia, które potrafią praktycznie w 100% wyeliminować z wody groźne dla życia człowieka drobnoustroje, bakterie i pierwotniaki.

Jak zatem zbudowana jest dokładnie taka lampa?

Urządzenie zostało wyposażone we wbudowany czujnik UV, komorę naświetlania, jak również zamontowaną w niej lampę (lub cały szereg lamp), wzdłuż której przepływa woda. Grubość jej warstwy została dobrana w taki sposób, aby jej naświetlanie było możliwie najbardziej optymalne. Sterylizacja wody ze studni za pomocą lamp UV przebiega w sposób ciągły. Co pewien jednak czas należy zwyczajnie wymienić promienniki, których trwałość została oznaczona indywidualnie oraz bazuje ona na liczbie przepracowanych do tej pory godzin. Bakterie w wodzie umierają, ponieważ promieniowanie ultrafioletowe powoduje rozpad i całkowitą destrukcję ich DNA, a co za tym idzie drobnoustroje nie mogą się rozmnażać i giną bezpowrotnie.