Usuwanie azotanów z wody nimi zanieczyszczonej jest możliwe dzięki odpowiednim systemom filtracji. Jest to na przykład system odwróconej osmozy. Oczyszcza ona wodę nie tylko z azotanów, ale także innych substancji szkodliwych.

Zasadniczą wadą jest fakt, że woda musi mieć określone parametry, a dodatkowo przy pomocy jednego urządzenia możliwe jest uzdatnianie wody tylko w jednym ujęciu, nie w całym budynku.

Realne niebezpieczeństwo w wodzie użytkowej

Azotany w wodzie są niezwykle niebezpieczne dla zdrowia człowieka, dlatego warto zadbać o dobrej jakości system filtracji wody pitnej. Inną metodą uzdatniania wody czerpanej ze studni do spożycia jest wymiana jonowa. Poprzez zastosowane w urządzeniu polskiej marki Ecoperla Nitratower złoże stworzone do usuwania groźnych azotanów i innych substancji woda zostaje pozbawiona czynników szkodliwych dla człowieka.

Jak zapobiegać azotanom w wodzie użytkowej?

Poza samą filtracją ważne jest zadbanie o odpowiednie używanie nawozów. Stosowanie środków nawożących zawierających azotany w odpowiednich ilościach i w umiejętny sposób znacznie minimalizuje ryzyko przedostawania się niebezpiecznych ilości szkodliwych substancji do źródeł wody pitnej. Poza tym należy dbać o odpowiednią filtrację ścieków, aby nie doprowadzać do ich przedostawania się do ujęć wody.