Jeśli mangan w wodzie występuje w zbyt dużym stężeniu, może powodować problemy. Jest to pierwiastek toksyczny, którego nadmiar może prowadzić do uszkodzeń tkanki nerwowej. Istnieją badania, które wykazują, że zbyt duża zawartość manganu w wodzie może szkodliwie wpływać na iloraz inteligencji dzieci. Jakie złoża filtracyjne mogą skutecznie pomóc w pozbyciu się manganu z wody?

Jakie złoża znajdują się w odmanganiaczach wody?

Odmanganiacze wody mogą zawierać złoża mechaniczne, katalityczne, jonowe oraz mieszane. Każdy typ złoża posiada inną metodę działania. W taki sposób, odmanganiacz wody ze złożem mechanicznym jest uzbrojony w szereg filtrów, które zatrzymują cząsteczki o coraz mniejszej średnicy.

W przypadku złóż katalitycznych, ziarna zostały pokryte tlenkiem manganu, który charakteryzuje się dużą absorpcją, przez co jony manganu są utleniane. Złoża jonowe działają na zasadzie wymiany jonowej, podczas której przede wszystkim usuwane są pierwiastki jak wapń i magnez, jednak zmiękczacze oparte na tej metodzie równie dobrze usuwają mangan i żelazo podczas działania.

Złoża mieszane, są to złoża stanowiące hybrydę powyższych metod, przez co możliwe jest bardziej kompleksowe oczyszczanie wody.

Woda bez manganu, to dobra woda

Uzdatnianie wody jest dobrym sposobem na uzyskanie wody pitnej lepszej jakości. Woda wolna od toksycznych pierwiastków jest mniej szkodliwa i posiada lepsze walory smakowe.

Jak dobrać odpowiedni odmanganiacz wody?

Przede wszystkim należy przeprowadzić analizę wody pod kątem fizykochemicznym. Dzięki temu dowiesz się, w jakiej skali występuje dany problem. Chcąc dobrać odpowiedni odmanganiacz, należy skorzystać z porady technologa.

Potrzebujesz pomocy? Wejdź na https://www.klarsan.eu/