Usuwanie żelaza z wody opiera się na metodach uzdatniających, takich jak np. utlenienie, filtracja mechaniczna, wymiana jonowa czy koagulacja. Zwykle odżelaziacze wody łączą w sobie kilka procesów redukujących żelazo, dzięki czemu proces ten przebiega efektywniej.

Dobór odpowiedniego sposobu uzależniony jest przede wszystkim od stężenia zanieczyszczeń oraz celów, do których przeznaczona jest dana woda. Zwykle do usuwania z wody żelaza w jednej z form nieorganicznych dochodzi w wyniku jego utlenienia oraz późniejszego wytrącenia.

Najpopularniejsza metoda usuwania żelaza

Za najpowszechniejszą metodę pozbywania się żelaza, uchodzi filtracja wspomagana utlenianiem. Proces ten polega na odseparowaniu fazy stałej oraz fazy ciekłej.

W odżelazianiu najważniejszy udział mają rozmaite złoża filtracyjne, które są stałym elementem odżelaziaczy sprzedawanych w sklepach. Powszechnie do skutecznego usuwania z wody żelaza, wykorzystywane są złoża pochodzenia naturalnego oraz syntetycznego. Pośród składników naturalnych warto wymienić przede wszystkim piasek kwarcowy o różnym poziomie granulacji, a także granit kruszony, antracyt, grys czy piroluzyt.

Natomiast pośród złóż syntetycznych wyróżnić można złoża naturalne poddane modyfikacji, czyi chemicznej aktywacji, a także żywice jonowymienne oraz specjalnie przygotowane złoża mineralne.

Znajdź swój odżelaziacz na https://www.zestudni.pl/odzelaziacze-wody/

Specjalne złoża odżelaziające

Niemal wszystkie złoża stosowane w Polsce wymagają jedynie regularnego płukania przy pomocy wody napowietrzonej. Spory udział mają również złoża, które do skutecznej pracy wymagają regeneracji przy pomocy nadmanganianu potasu wspomagającego utlenianie żelaza oraz manganu.

Dzięki temu odżelaziacz wody może skutecznie usuwać te składniki z wody. Żywice jonowymienne używane są wyłącznie przy bardzo niewielkich stężeniach żelaza. W przypadku większej jego zawartości, żywotność złoża byłaby niewystarczająca.