Odmanganianie wody jest procesem, który powinien być przeprowadzony zawsze, kiedy woda w naszym kranie nie spełnia wszelkich standardów jakości Czy tak jest, dowiemy się wykonując analizę wody.

Dopiero na tej podstawie powinno się dobrać najlepszą metodę na oczyszczenie kranówki, do czego wykorzystuje się odmanganiacze wody.

Pierwszy sposób

Pierwszą metodą na usunięcie manganu jest zastosowanie złoża Ironit, które uzdatnia wodę i nie wykorzystuje przy tym żadnych substancji chemicznych, współpracując z filtrami do wody.

Drugi sposób

Kolejnym sposobem na mangan w wodzie jest zastosowanie filtra z zielonym iłem, czyli z Greensand,. Metale ciężkie w trakcie przepływu wody są wytrącane i osadzają się na filtrze. Zielony piasek trzeba regularnie uzupełniać, by nie stracił swych właściwości.

Trzeci sposób

Kolejnym sposobem oczyszczania jest wykorzystanie urządzenia wywołującego wymianę jonową, zwanego zmiękczaczem. Można go stosować w przypadku niewielkiego przekroczenia norm zawartości metali ciężkich w wodzie, inaczej okaże się nieskuteczny.

Czwarty sposób

W przypadku znaczącego stężenia żelaza i manganu w wodzie, często stosuje się chemiczne utlenianie, po którym następuje filtracja wody. Ta metoda ma jednak główne zastosowanie w przemyśle, ponieważ jest dość inwazyjna.

Piąty sposób

Na koniec trzeba wspomnieć o najmniej znanej w Polsce metodzie, czyli usuwanie metali ciężkich przy użyciu polifosforanów, które uwalniane są do wody przez profesjonalne urządzenia. Jest to skuteczna metoda przy niskim stężeniu manganu, przy czym nie wymaga większych nakładów finansowych.

Na https://www.krainawody.pl/10-odmanganiacze można znaleźć zdjęcia urządzeń przeznaczonych do odmanganiania wody.